Daniel Simpe flyttar till London

Publicerat 2017-03-14 av Lennart Henriksson

Pastor Daniel Simpe har antagit en kallelse till en metodistförsamling i London och kommer snart att flytta.

Vi säger ett stort tack till Daniel och önskar honom Guds välsignelse i den nya uppgiften.

Vårens resterande engelskspråkiga gudstjänster ställs därför in.