Familjegudstjänst

Publicerat 2017-03-14 av Lennart Henriksson

Söndagen den 26 mars blir det familjegudstjänst med nattvard. Söndagsskolbarnen kommer att baka brödet till nattvarden.

Det är Jungfru Marie Bebådelsedag och söndagens tema är Guds mäktiga verk.  Predikan av Lennart Henriksson.

För dig utgivet

För dig utgivet