Barn & ungdom

 equmenia

Equmeniakyrkans, och därmed Stadionkyrkans, ungdomsarbete bedrivs genom barn-och ungdomsorganisationen Equmenia.

Så här beskriver man sig själv: Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vi står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan.

Jesus Kristus är Herre. Det är Equmenias grund. Allt vi gör och vill handlar om det. På tusen olika sätt.

< >

Söndagsskola

Ungefär en gång per måndag är det söndagsskola i samband med gudstjänst.

Läs mer här

 

Scout

eld-taendning

Under senhösten 2015 började vi med en liten scoutgrupp i Stadionkyrkan. Är du nyfiken?

 

Förskolan Smultronet

I Ulricedalskyrkan bedriver församlingen sedan 25 år tillbaka en förskola, Smultronet.

Här kan du få veta mer.

 

Inga kommentarer
Lämna en kommentar