Söndagsskola

Välkommen till söndagsskolan i Stadionkyrkan!

Vad gör vi i söndagsskolan?

Vi lär oss om Gud och vad som berättas i Bibeln, pysslar, sjunger och leker och har roligt.
Dessa datum är det söndagsskola våren 2017:

29 januari

26 februari

26 mars

16 april

21 maj

Samlingarna är under gudstjänsttid kl.11.00 – 12.00

Vid frågor kontakta:
Louise Lundberg, 046-811 91 73, eller Bengt Cederblad, pastor i Stadionkyrkan, 070-621 15 51

Skicka gärna vidare informationen till vänner och bekanta, barn och barnbarn!

Välkommen!