• Uppståndelsegudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 1 april, 2018 @ 10:24 - 11:24

  Påskdagen. Kristus är uppstånden. Bengt Cederblad. Söndagsskola.

  Läs mer

 • Långfredagsgudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 30 mars, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Långfredag. Korset. Bengt Cederblad. Malmö Brass Band.

  Läs mer

 • Getsemanestund med nattvard

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 29 mars, 2018 @ 10:20 - 11:20
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Skärtorsdag. Det nya förbundet. Lennart Henriksson. Ulla Kristhammar.

  Läs mer

 • Nattvardsgudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 18 mars, 2018 @ 10:10
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Nattvardsgudstjänst. Jungfru Marie bebådelsedag. Guds mäktiga verk. Bengt Cederblad. Stadionkyrkans kör. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

  Läs mer

 • Gudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 25 mars, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Gudstjänst. Palmsöndagen. Vägen till korset. Lennart Henriksson. Sång: Mikael Bergstrand.

  Läs mer

 • Gudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 11 mars, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Gudstjänst. Midfastosöndagen. Livets bröd. Bengt Cederblad. Offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Pro Musica.

  Läs mer

 • Ungersk gudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 10 mars, 2018 @ 16:30
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Gudstjänst på ungerska.

  Läs mer

 • Världsböndagen

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 2 mars, 2018 @ 12:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Middagsbön. Bengt Cederblad.

  Läs mer

 • Världsböndagen

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 2 mars, 2018 @ 16:00
  Var: Heliga Trefaldighets kyrka

  Gemensam samling i Heliga Trefaldighets kyrka. Barbro Höglund m.fl. Servering  

  Läs mer

 • Öppet Hus med sopplunch

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 28 mars, 2018 @ 13:00 - 16:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Gäst: Anton Nilsson

  Läs mer

1 2 3 27