• Nattvardsgudstjänst

  Publicerat 2018-04-30 av Lennart Henriksson

  När: 13 maj, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Nattvardsgudstjänst. Söndagen före pingst. Hjälparen kommer. Lennart Henriksson, Anna Winborg.

  Läs mer

 • Gökotta i Alnarpsparken

  Publicerat 2018-04-30 av Lennart Henriksson

  När: 10 maj, 2018 @ 09:00
  Var: Alnarpsparken

  Gökotta tillsammans med församlingarna i Lomma och Lund. Kristi himmelsfärdsdag. Herre över allting. Bengt Cederblad.

  Läs mer

 • Ekumenisk gudstjänst

  Publicerat 2018-04-30 av Lennart Henriksson

  När: 6 maj, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Ekumenisk gudstjänst, Bönsöndagen. Bönen. Bengt Cederblad, God’s Ambassadors. Söndagsskola.

  Läs mer

 • Malmö BrassBands vårkonsert

  Publicerat 2018-04-30 av Lennart Henriksson

  När: 1 maj, 2018 @ 18:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Det våras för Broadway, Malmö Brass Bands vårkonsert.

  Läs mer

 • Uppståndelsegudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 1 april, 2018 @ 10:24 - 11:24

  Påskdagen. Kristus är uppstånden. Bengt Cederblad. Söndagsskola.

  Läs mer

 • Långfredagsgudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 30 mars, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Långfredag. Korset. Bengt Cederblad. Malmö Brass Band.

  Läs mer

 • Getsemanestund med nattvard

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 29 mars, 2018 @ 10:20 - 11:20
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Skärtorsdag. Det nya förbundet. Lennart Henriksson. Ulla Kristhammar.

  Läs mer

 • Nattvardsgudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 18 mars, 2018 @ 10:10
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Nattvardsgudstjänst. Jungfru Marie bebådelsedag. Guds mäktiga verk. Bengt Cederblad. Stadionkyrkans kör. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

  Läs mer

 • Gudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 25 mars, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Gudstjänst. Palmsöndagen. Vägen till korset. Lennart Henriksson. Sång: Mikael Bergstrand.

  Läs mer

 • Gudstjänst

  Publicerat 2018-02-26 av Lennart Henriksson

  När: 11 mars, 2018 @ 11:00
  Var: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, 217 65 Malmö, Sverige

  Gudstjänst. Midfastosöndagen. Livets bröd. Bengt Cederblad. Offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Pro Musica.

  Läs mer

1 2 3 27