Kalender

Nov
4
lör
Nattvardsandakt
Nov 4 @ 18:00

Nattvardsandakt. Alla helgons dag. Lennart Henriksson

Nov
5
sön
Gudstjänst
Nov 5 @ 11:00

Gudstjänst. Söndag efter Alla helgons dag eller Alla själars dag. Vårt evighetshopp.

Lennart Henriksson, Stadionkyrkans kör. Söndagsskola.  Omsorgsgrupp D.

 

Josua 1:10–10   ::   Hebreerbrevet 11:13–16   ::   Lukasevangeliet 20:37–38   ::   Psaltaren 116:1–9   ::

 

Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.”

 

 


 

 

Nov
12
sön
Gudstjänst
Nov 12 @ 11:00

Gudstjänst. 22:a söndagen efter trefaldighet. Frälsningen.

Bengt Cederblad.

Johannesevangeliet 12:35-43

Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.
Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

 

 


 

 

Nov
18
lör
Ungersk gudstjänst
Nov 18 @ 16:30

Ungersk gudstjänst

Nov
19
sön
Nattvardsgudstjänst
Nov 19 @ 11:00

Nattvardsgudstjänst. Söndag före Domssöndagen. Vaksamhet och väntan. Sten Högberg, Bengt Cederblad. Internationella utskottet. Pro Musica. Omsorgsgrupp E.

 

 


 

Nov
26
sön
Gudstjänst
Nov 26 @ 11:00

Gudstjänst. Domssöndagen. Kristus återkommer.

Lennart Henriksson. Malmö Brass Band

 

 


 

 

Dec
1
fre
Nyårsbön med nattvard
Dec 1 @ 16:00 - 17:00

Nyårsbön med nattvard. Nyårsdagen. I Jesu namn.

Lennart Henriksson. Omsorgsgrupp B.

Dec
3
sön
Första Adventgudstjänst
Dec 3 @ 11:00

Första söndagen i advent. Ett nådens år.

Bengt Cederblad, Projektkören. Söndagsskola. Omsorgsgrupp G.

 

Sakarja 9:9–10   ::   Romarbrevet 13:11-14   ::   Matteusevangeliet 21:1–9   ::   Psaltaren 24:1–10   ::

Jesus rider in i jerusalem

 

1När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar 2och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. 3Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” 4Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 5Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. 6Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. 7De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. 9Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

 

 

 

 


 

 

Dec
10
sön
Gudstjänst med julspel
Dec 10 @ 16:00

Gudstjänst med julspel. Andra Advent. Guds rike är nära.

Bengt Cederblad. Söndagsskola. Pro musica. Omsorgsgrupp H.

 

 


 

 

Dec
17
sön
Gudstjänst – Vi sjunger in julen
Dec 17 @ 11:00

Gudstjänst – vi sjunger in julen. Tredje Advent. Bana väg för Herren.

Lennart Henriksson. Stadionkyrkans kör. Omsorgsgrupp H.

 

 


 

 

Inga kommentarer
Lämna en kommentar