Kalender

Nov
26
sön
Gudstjänst
Nov 26 @ 11:00

Gudstjänst. Domssöndagen. Kristus återkommer.

Lennart Henriksson. Malmö Brass Band

 

 


 

 

Dec
1
fre
Nyårsbön med nattvard
Dec 1 @ 16:00 - 17:00

Nyårsbön med nattvard. Nyårsdagen. I Jesu namn.

Lennart Henriksson. Omsorgsgrupp B.

Dec
3
sön
Första Adventgudstjänst
Dec 3 @ 11:00

Första söndagen i advent. Ett nådens år.

Bengt Cederblad, Projektkören. Söndagsskola. Omsorgsgrupp G.

 

Sakarja 9:9–10   ::   Romarbrevet 13:11-14   ::   Matteusevangeliet 21:1–9   ::   Psaltaren 24:1–10   ::

Jesus rider in i jerusalem

 

1När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar 2och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. 3Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” 4Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 5Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. 6Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. 7De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. 9Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

 

 

 

 


 

 

Dec
10
sön
Gudstjänst med julspel
Dec 10 @ 16:00

Gudstjänst med julspel. Andra Advent. Guds rike är nära.

Bengt Cederblad. Söndagsskola. Pro musica. Omsorgsgrupp H.

 

 


 

 

Dec
17
sön
Gudstjänst – Vi sjunger in julen
Dec 17 @ 11:00

Gudstjänst – vi sjunger in julen. Tredje Advent. Bana väg för Herren.

Lennart Henriksson. Stadionkyrkans kör. Omsorgsgrupp H.

 

 


 

 

Dec
23
lör
Ungersk gudstjänst
Dec 23 @ 10:00

Ungersk gudstjänst

Dec
24
sön
Julbön
Dec 24 @ 11:00

Julbön – Samling vid krubban

Bengt Cederblad. Omsorgsgrupp A

 


 

Julnattsmässa
Dec 24 @ 23:30

Julnattsmässa. Den heliga natten.

Bengt Cederblad, Lennart Henriksson. Körgrupp. Omsorgsgrupp A.

 

Freds­furs­ten

2Det folk som vand­rar i mörk­ret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar lju­set fram.
3Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor.
De gläds inför dig som man gläds vid skörden,
som man jub­lar när by­tet förde­las.
4Oket som tyng­de dem, stång­en på de­ras ax­lar,
förtryc­ka­rens pis­ka bry­ter du sönder,
som den dag då Mid­jan be­seg­ra­des.
5Stöveln som bars i stri­den och man­teln som fläckats av blod,
allt det­ta skall brännas, förtäras av eld.
6Ty ett barn har fötts, en son är oss gi­ven.
Väldet är lagt på hans ax­lar, och det­ta är hans namn:
All­vis härs­ka­re,
Gu­dom­lig hjälte,
Evig fa­der,
Freds­furs­te.
7Väldet skall bli stort, fre­dens välsig­nel­ser ut­an gräns
för Da­vids tron och hans ri­ke.
Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdig­het
nu och för evigt.
Her­ren Se­ba­ots li­del­se skall göra det­ta.
Jes 9:2-7

Dec
26
tis
Gudstjänst -Annandag jul
Dec 26 @ 11:00

Gudstjänst. Martyrerna.

Lotta Fång, Bengt Cederblad. Malmö Brass Band

Öppet julfirande tillsammans med Hyllie församling efter gudstjänsten. Omsorgsgrupp A.

 

 

Jan
14
sön
Gudstjänst
Jan 14 @ 11:00

Gudstjänst. 2: söndagen efter trettondedagen. Livets källa.

Gert Gustafsson. Malmö Brass Band. Omsorgsgrupp B.

 

 


 

 

Inga kommentarer
Lämna en kommentar