Student

Universitetskyrkan i Malmö finns till för dig som studerar eller arbetar på högskolorna i Malmö.

Vi – två präster från Svenska kyrkan och jag, Lennart Henriksson, som är anställd av Stadionkyrkan – står till förfogande i krissituationer och är tillgängliga för undervisningsmedverkan, men vi ordnar även bl.a. gudstjänster och samtalsgrupper. Oavsett tro eller hemhörighet är du välkommen till enskilda samtal med någon av oss. Det kan gälla livsfrågor, relationer, ”vem är jag”, tro – allt som är nära och personligt. Vi tar även emot bikt och vi har absolut tystnadsplikt.

 

Studentmässa

Studentmässa

 

Enkel mässa. 

Varje torsdag kl 17 firar vi en kort mässa i St. Nicolais kapell i Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3, (Tvärsöver gatan från Niagara). Från kl 16 bjuder vi på enkel fika.

Stilla rum  

Rummen – i Orkanens bibliotek, på OD och på SUS/hälsa och samhälle – är öppna varje dag för stillhet och egen bön.

Samtal  

Oavsett tro eller hemhörighet är du välkommen till enskilda samtal med någon av oss. Det kan gälla livsfrågor, relationer, ”vem är jag”, tro. Vi tar även emot bikt och vi har absolut tystnadsplikt.

Samtal i grupp om existentiella frågor

Under november/december 2017 bjuder vi till samtal i grupp. Det går bra att komma en gång eller flera/alla. Anmälan är inte nödvändig med tas tacksamt emot till lennart.henriksson@mah.se. Vi bjuder på en enkel macka.

Dag/tid torsdagar 17.30 – 19.00. Plats:  Kyrkans hus – se ovan.
2/11  Lycklig och lyckad – så skall du vara!
16/11 Frihetens baksidor
30/11 Kropp och kroppslighet
14/12 Livet är inte rättvist

Samtalsgrupp om sorg – unga vuxna

För dig som mist någon nära, och vill dela erfarenheter med andra i en grupp. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att se att det går att komma vidare i sorgen.

Övriga evenemang

Universitetskyrkan anordnar varje termin aktiviteter kring det aktuella kulturlivet. Se vår hemsida eller facebook.

Retreat

Att delta i en retreat innebär att ge sig själv tillfälle att lyssna inåt, till den egna inre rösten som så ofta tystas ner av vardagslivets rutiner och ansvar. Det är stilla dagar där tystnaden är grunden för gemenskapen.
För närvarande är ingen planerad. Skulle du vara intresserad av att delta i en retreat – hört av dig så försöker vi ordna en framåt vårkanten.

Dop/konfirmation

För dig som vill bli döpt eller konfirmerad erbjuder vi förberedande samtal och undervisning enskilt eller i grupp.

 

För kontakt med Lennart Henriksson se här.