Kom med i vårens Teologiska verkstad

Teologi är inte något som ÄR (fixerat i vissa dogmer). Teologi är något som man GÖR. TILLSAMMANS. Exempel är de olika befrielseteologier som växte fram bl.a. i Latinamerika och Afrika. Fattiga människor på olika håll tog tag i sin egen situation av social orättvisa och förtryck utifrån en närläsning av Bibeln. Teologin blev redskap för förändring. Vartefter har begreppet befrielseteologi breddats och handlat bl.a. om kvinnors plats i bibel och teologi – feministisk teologi – och natur och klimat – ekoteologi.

Equmeniakyrkans teologiska grund pekar i riktning mot just att vi ska GÖRA teologi, liksom kyrkans föregångare vid mitten av 1800-talet gjorde – i konflikt med den etablerade kyrkoteologin.
Var och en som möter Guds ord har att, tillsammans med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det. [Teologisk grund avsnittet ”Guds ord”]

Våren 2019 får vi tillfälle till flera spännande teologiska utforskningar under den gemensamma rubriken Teologisk verkstad. Det blir Ekumenisk samtalsgrupp kring boken ”Den radikale Paulus” (se kalendariet 26/1), Alpha – grundkurs i kristen tro, och två besök av spännande bibelteologer: Rikard Roitto (2-3/1) och Linda Joelsson (30-31/3)

Ta vara på alla dessa goda tillfällen till samtal och reflektion kring trosfrågor.