Församlingens årsmöte

Publicerat 

Uppdatering 2020-03-18             

Församlingens årsmöte kommer att hållas efter gudstjänsten den 29 mars men i begränsad omfattning. (Se Informationsbrev 3 ovan under Om Coronaviruset)
Årsmöteshandlingar finns att hämta i kyrkan. Om du inte kan komma och hämta dem själv kanske du kan be någon om hjälp. Annars skickar vi ut dem. Hör i så fall av dig till Lennart Henriksson, 0708-493119.