Vid familjegudstjänst med nattvard hade barnen en viktig roll – se bilderna

Fotograf: Erika Nilsson