Dagverksamhet

Församlingen har vid sidan av varierande träffar dagtid.

Öppet Hus som vi arrangerar själv i Stadionkyrkan varannan vecka. Läs mer här.

RPG-träffar som är en verksamhet vi gör tillsammans med andra kyrkor i Malmö. Läs mer här.

Sy- och språkcafé. Öppen verksamhet torsdagar mellan kl 10 och 12.