Dagverksamhet

Församlingen har vid sidan av varierande träffar dagtid.

Öppet Hus som vi arrangerar själv i Stadionkyrkan varannan vecka. Läs mer här.

RPG-träffar som är en verksamhet vi gör tillsammans med andra kyrkor i Malmö. Läs mer här.

Sy- och språkcafé. Öppen verksamhet torsdagar mellan kl 10 och 12.

Med anledning av Coronasituationen är ovanstående verksamheter för tillfälligt inställda.

Första onsdagen i månaden erbjuder vi däremot Mittiveckangudstjänst kl 13.00 särskilt för dem som har svårt att tycka sig kunna komma till ordinarie gudstjänster om söndagarna. Det kan bli en möjlighet att komma ut till något meningsfullt när man länge hållit sig undan. Vi kan hålla gott avstånd och det blir ingen servering efteråt.