Publicerat 

Dagverksamhet

Församlingen har vid sidan av varierande träffar dagtid två fasta verksamheter riktade till äldre.

Öppet Hus som vi arrangerar själv i Stadionkyrkan varannan vecka. Läs mer här.

RPG-träffar som är en verksamhet vi gör tillsammans med andra kyrkor i Malmö. Läs mer här.