Publicerat 

Öppet Hus

Öppet Hus med sopplunch

Öppet hus är en verksamhet som riktar sig till pensionärer och daglediga. Vi träffas varannan onsdag mellan kl. 13 – 16. Samlingen inleds med en andakt följt av en lättare lunch. Sedan kan man välja mellan olika aktiviteter som motion-mjukgympa, sällskapsspel, musiklyssning eller samtalsgrupp. Kl. 14.30 serveras kaffe med kakor och därefter blir det ett musikprogram. Den 5/12 avslutas höstterminen med julbuffé.

Program för våren 2019:

16/1 Kören ”Ett glatt humör”.

30/1  Sång och musik: Ingela Wahlgren.

13/2  Sång och musik: Gregor Lundberg.

27/2  Sång och musik: Lasse Siggelin.

13/3  Sång och musik: Siv Leijon.

 27/3  Sång och musik: Equmenia strängmusik.

10/4  Sång och musik: Anton Nilsson.

24/4  Vårlunch. Sång och musik: Sångfåglarna

Har du frågor, funderingar och önskemål? Kontakta Stadionkyrkan 040-137030 eller på mail stadionkyrkan@gmail.se