Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst med nattvard. 17:e söndagen efter Trefaldighet. Tema: Rik inför Gud. Predikan av Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Pro Musica.  Omsorgsgrupp H. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där...

Stadionkyrkan

Cafégudstjänst

Cafégudstjänst. Den helige Mikaels dag. Tema: Existentiell hälsa Medverkan av Kerstin Enlund, Birgitta Hult och Bengt Cederblad. . Omsorgsgrupp A. Välkommen till cafégudstjänst med samtal om existentiell hälsa. Vi får besök av Kerstin Enlund, diakon och terapeut samt kyrkostyrelsens ordförande i Equmeniakyrkan. Som en följd av pandemin har frågor om...

Stadionkyrkan

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst. Tacksägelsedagen. Tema: Lovsång. Predikan av Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Malmö Brassband. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade:...