Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst . 4:e söndagen efter trettondedagen. Tema: Jesus är vårt hopp. Medverkan av: Hillevi Jönsson, Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Pro Musica. Omsorgsgrupp B. Söndagens evangelietext: Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag inbjuder vi till lunchandakt. Efter andakten är alla välkomna till Sopp-in.

Stadionkyrkan

SOPP-IN

Varje onsdag från kl. 12.15 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 40:-. Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap.

Stadionkyrkan

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst med nattvard. Kyndelsmässodagen. Tema: Uppenbarelsens ljus. Predikan: Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Malmö Brass Band. Omsorgsgrupp C. Söndagens evangelietext: När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren – det står nämligen i Herrens...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag inbjuder vi till lunchandakt. Efter andakten är alla välkomna till Sopp-in.

Stadionkyrkan

SOPP-IN

Varje onsdag från kl. 12.15 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 40:-. Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap.

Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst. Septuagesima. Tema: Nåd och tjänst. Predikan: Charlotte Thorup. Bengt Cederblad. Omsorgsgrupp C. Välkomnande av Håkan Nilsson som ny Universitetspastor. Söndagens evangelietext: Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag inbjuder vi till lunchandakt. Efter andakten är alla välkomna till Sopp-in.

Stadionkyrkan

SOPP-IN

Varje onsdag från kl. 12.15 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 40:-. Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap.

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Sexagesima eller Reformationsdagen. Tema: Det levande ordet. Predikan: Gert Gustavsson. Lennart Henriksson. Omsorgsgrupp D. Söndagens evangelietext: Några i hopen som hörde detta sade: ”Han måste vara Profeten”, och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer...

Stadionkyrkan

Lunchandakt

Varje onsdag inbjuder vi till lunchandakt. Efter andakten är alla välkomna till Sopp-in.