Stadionkyrkan

Onsdagskaffe

  Välkommen till en kaffestund i ­Stadionkyrkan. Du som vaccinerats en eller två gånger och där minst tre veckor förflutit efter första sprutan är välkommen. Det bjuds andakt, kaffe med hembakt...

Stadionkyrkan

Sommarkväll i Stadionkyrkan

Sommarkväll i Stadionkyrkan. 10:e söndagen efter trefaldighet. Tema: Nådens gåvor.  Betraktelse och gudstjänstledning av Louise Lundberg. Musikmedverkan av Jan och Lisen Winborg. Omsorgsgrupp D. Servering från kl 17. Johannesevangeliet 15:1–9 Jag är den sanna vinstocken, och min fader är...

Stadionkyrkan

Onsdagskaffe

  Välkommen till en kaffestund i ­Stadionkyrkan. Du som vaccinerats en eller två gånger och där minst tre veckor förflutit efter första sprutan är välkommen. Det bjuds andakt, kaffe med hembakt...

Stadionkyrkan

Sommarkväll i Stadionkyrkan – Nattvard

Sommarkväll i Stadionkyrkan. 11:e söndagen efter trefaldighet. Tema: Tro och liv. Nattvard. Betraktelse och gudstjänstledning av Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Therése Götsten och Christer Palm. Omsorgsgrupp D. Servering från kl 17. Lukasevangeliet 18:9–14 Till några som litade på...

Stadionkyrkan

Onsdagskaffe

  Välkommen till en kaffestund i ­Stadionkyrkan. Du som vaccinerats en eller två gånger och där minst tre veckor förflutit efter första sprutan är välkommen. Det bjuds andakt, kaffe med hembakt...

Stadionkyrkan

Sommarkväll i Stadionkyrkan

Sommarkväll i Stadionkyrkan. 12:e söndagen efter trefaldighet. Tema: Friheten i Kristus. Betraktelse och gudstjänstledning av Pelle Martinsson. Musikmedverkan av Anna Winborg. Omsorgsgrupp E. Servering från kl 17. Markusevangeliet 7:31–37 Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till...

Stadionkyrkan

Onsdagskaffe

  Välkommen till en kaffestund i ­Stadionkyrkan. Du som vaccinerats en eller två gånger och där minst tre veckor förflutit efter första sprutan är välkommen. Det bjuds andakt, kaffe med hembakt...

Stadionkyrkan

Sommarkväll i Stadionkyrkan – Nattvard

Sommarkväll i Stadionkyrkan. 13:e söndagen efter trefaldighet. Tema: Medmänniskan. Nattvard. Betraktelse och gudstjänstledning av Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Mikael Bergstrand och Göran Lundqvist. Omsorgsgrupp E. Servering från kl 17. Lukasevangeliet 10:23–27 Sedan vände han sig till lärjungarna och...