Stadionkyrkan

Onsdagskaffe

Välkommen till en kaffestund i ­Stadionkyrkan. Du som vaccinerats en eller två gånger och där minst tre veckor förflutit efter första sprutan är välkommen. Det bjuds andakt, kaffe med hembakt och samvaro.Eftersom 8-personersgränsen fortfarande gäller krävs bokning genom kontakt med Louise Lundberg via mail louise.lundberg@telia.com eller sms/telefon på telefonnummer...

Stadionkyrkan

Den heliga Anden

Gudstjänst. Pingstdagen Gudstjänstledning och predikan av Lennart Henriksson. Musikmedverkan av Lisen Winborg. Johannesevangeliet 14:25–29 Jesus sade: ”Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt...

Stadionkyrkan

Onsdagskaffe

Välkommen till en kaffestund i ­Stadionkyrkan. Du som vaccinerats en eller två gånger och där minst tre veckor förflutit efter första sprutan är välkommen. Det bjuds andakt, kaffe med hembakt och samvaro.Eftersom 8-personersgränsen fortfarande gäller krävs bokning genom kontakt med Louise Lundberg via mail louise.lundberg@telia.com eller sms/telefon på telefonnummer...

Stadionkyrkan

Gud – Fader, Som och Ande

Gudstjänst med nattvard – Heliga trefaldighets dag/Missionsdagen Predikan av Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Christer Palm Matteusevangeliet 11:25-27 Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som...

Stadionkyrkan

Onsdagskaffe

Välkommen till en kaffestund i ­Stadionkyrkan. Du som vaccinerats en eller två gånger och där minst tre veckor förflutit efter första sprutan är välkommen. Det bjuds andakt, kaffe med hembakt och samvaro.Eftersom 8-personersgränsen fortfarande gäller krävs bokning genom kontakt med Louise Lundberg via mail louise.lundberg@telia.com eller sms/telefon på telefonnummer...