Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst. Marie bebådelsedag. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Malmö Brass band. Omsorgsgrupp B. Dagens evangelietext: Lukasevangeliet 1:26-38 Efter gudstjänst och fika är det årsmöte.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!