Stadionkyrkan

Gudstjänst – Årshögtid

Gudstjänst. Årshögtid. Jungfru Marie bebådelsedag. Guds mäktiga verk. Predikan: Lennart Henriksson. Gudstjänstledning: Bengt Cederberg. Musik: Anna Winborg. Omsorgsgrupp D. Söndagens evangelietext: Lukasevangeliet 1:26-38 Efter gudstjänsten: Årsmöte

Stadionkyrkan

Getsemanestund med nattvard

Getsemanestund med nattvard. Skärtorsdagen. Det nya förbundet. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Ulla Kristhammar, Hillevi Jönsson. Omsorgsgrupp E. Samlingen inleds med en enkel måltid och en betraktelse i församlingsgården och fortsätter sedan med nattvard i kyrksalen. Söndagens evangelietext: Matteusevangeliet 26:17-30

Stadionkyrkan

Gudstjänst – Långfredag

Gudstjänst. Långfredag. Korset. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Malmö Brass Band kommer att framföra Eric Balls vackra, 14 minuter långa, musikverk Resurgam - Jag kommer att uppstå. Christer Palm. Omsorgsgrupp E. Söndagens evangelietext: Matteusevangeliet 17:32-56

Stadionkyrkan

Gudstjänst – Vägen till livet

Gudstjänst. 4 söndagen i påsktiden. Vägen till livet. Predikan: Birgitta Hult. Lennart Henriksson. Musik: . Omsorgsgrupp G. Söndagens evangelietext:  Johannesevangeliet 13:31-35  

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!