Stadionkyrkan

Getsemaneafton

Getsemaneafton med nattvard. Skärtorsdag. Det nya förbundet. Predikan Lennart Henriksson. Musik: Ulla Kristhammar. Gudstjänstmusiker: Hillevi Jönsson. Omsorgsgrupp A. Vi möts till sång och bibelläsning i samband med en lätt måltid för att sedan gå in i kyrksalen för att på Jesu eget uppdrag och till åminnelse av honom...

Stadionkyrkan

Långfredagsgudstjänst

Gudstjänst. Långfredag. Korset. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Stadionkyrkans kör, Christer Palm. Omsorgsgrupp A. Redan 500 år tidigare profeterade Jesaja vad korsets väg betydde; om att den korsfäste gjorde den ultimata kärleksgärningen. Han uttryckte egentligen vad Paulus senare skrev i 1 Kor 15: ”Död, var är din seger? Död,...

Stadionkyrkan

Uppståndelsedag – Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Påskdag. Kristus är uppstånden. Predikan: Charlotte Thaarup. Lennart Henriksson. Musik: Ulla Kristhammar. Omsorgsgrupp A. Som ett jättefång gyllene påskliljor som lyser upp platsen, eller som ett vårregn – som Hosea skriver – måste det ha tett sig för Maria när Jesus utanför graven mötte henne...

Stadionkyrkan

Gudstjänst – Påskens vittnen

Gudstjänst. 2:a i påsktiden. Påskens Vittnen. Predikan: Maria Nordström. Bengt Cederblad. Textläsning: Olle Hammarstrand. Musik: Malmö Brass Band.  Gudstjänstmusiker: Göran Lundqvist. Bön och offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbetet. Söndagsskola. Omsorgsgrupp A. Söndagens evangelietext: Joh 21:15-19 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus:...

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard – Den gode herden

Gudstjänst med nattvard. 3:e i påsktiden. Den gode herden. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Anna Winborg. Textläsning: Göran Johansson. Omsorgsgrupp B. Söndagens evangelietext: Joh 10:11-16 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och...

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. 5:e i påsktiden. Att växa i tro. Predikan: Håkan Nilsson. Musik: Pro Musica. Omsorgsgrupp B. Söndagens evangelietext: Joh 15:10-17 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar...

Stadionkyrkan

Gudstjänst – Bönsöndagen

Bönsöndagen. Bönen. Predikan: Bengt Cederblad. Gudstjänstmusiker: Anna Winborg. Söndagsskola. Omsorgsgrupp C. Söndagens evangelietext: Lukasevangeliet 11:1-13 En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde...

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Söndagen före pingst. Hjälparen kommer. Predikan: Birgitta Hult. Lennart Henriksson. Musik: Hillevi Jönsson. Omsorgsgrupp C. Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 16:23–33 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn,...

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard – Pingstdagen

Gudstjänst med nattvard. Pingstdagen. Den heliga Anden. ­Predikan: Bengt Cederblad. Musik: Stadionkyrkans kör, Christer Palm. Omsorgsgrupp D. Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 14:15–21 Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan...

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!