Stadionkyrkan

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst. Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus. Predikan: Bengt Cederblad. Musik: ”Familjebandet”. Omsorgsgrupp A. Söndagens evangelietext: Lukasevangeliet 2:22-40

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Sexagesima - Reformationsdagen. Det levande ordet. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Stadionkyrkans kör. Omsorgsgrupp A. Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 6:60-69

Stadionkyrkan

Klaverafton – Musikalisk salong

Klaverafton – Musikalisk salong med flygeln i centrum. En härlig kväll med mycket musik, främst för att lyfta fram vår fantastiska flygel. Det blir både soloverk på flygeln och verk som framförs i skön samverkan med andra instrument. Fritt inträde, men vi gör en särskild insamling för underhåll...

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!