Stadionkyrkan

SOPP-IN

Varje onsdag från kl. 12.15 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 40:-. Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap. Idag bjuder Björn Kristhammar oss på ett  musikprogram efter måltiden.

Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst. Fastlagssöndagen. Tema: Kärlekens väg. Predikan: Lennart Henriksson. Musikmedverkan: Arne Nordström och Ulla Kristhammar. Omsorgsgrupp D. Bön för  Ukraina L: Hör världens rop, Gud, ropen från offren i krigets vanvett, ropen från dem som offrar sig själva i kärlek och vrede för sanningens skull, ropen i smärta, i utsatthet...

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. 2:a söndagen efter trettondedagen. Livets källa. Predikan: Håkan Nilsson, Louise Lundberg. Musik: Brassensemble. Omsorgsgrupp G Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 5:31-36

Stadionkyrkan

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst. Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus. Predikan: Bengt Cederblad. Musik: ”Familjebandet”. Omsorgsgrupp A. Söndagens evangelietext: Lukasevangeliet 2:22-40

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Sexagesima - Reformationsdagen. Det levande ordet. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Stadionkyrkans kör. Omsorgsgrupp A. Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 6:60-69

Stadionkyrkan

Klaverafton – Musikalisk salong /texten uppdaterad

Klaverafton – Musikalisk salong med flygeln i centrum. En härlig kväll med mycket musik, främst för att lyfta fram vår fantastiska flygel. Det blir både soloverk på flygeln och verk som framförs i skön samverkan med andra instrument. Fritt inträde, men vi gör en särskild insamling för underhåll...

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Midfastosöndagen. Livets bröd. Predikan: Bengt Cederblad. Musik: Malmö Brass Band. Bön och offerinsamling för Pastors- och diakonutbildningen. Omsorgsgrupp D. Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 6:48-59

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!