Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Sexagesima - Reformationsdagen. Det levande ordet. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Stadionkyrkans kör. Omsorgsgrupp A. Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 6:60-69

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!