Stadionkyrkan

Bibelstudium – Johannesevangeliet

Bibelstudierna fortsätter med Johannesevangeliet. Gamla som nya deltagare är välkomna! Vi kommer att läsa och samtala om bibeltexten kapitel för kapitel, och samtalar om det som väcks inom oss. Vad kan det ha betytt för människor då? På vilket sätt är bibelordet relevant för våra liv idag?

Stadionkyrkan

Bibelstudium – Johannesevangeliet

Bibelstudierna fortsätter med Johannesevangeliet. Gamla som nya deltagare är välkomna! Vi kommer att läsa och samtala om bibeltexten kapitel för kapitel, och samtalar om det som väcks inom oss. Vad kan det ha betytt för människor då? På vilket sätt är bibelordet relevant för våra liv idag?

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med din aktuella kategori:

Kopierad!