Stadionkyrkan

Sopp-IN

Sopplunch. Varje onsdag från kl. 12.20 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 50:-. Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap. I anslutning till lunchen erbjuds olika program, som musik och olika föreläsningar - olika från gång till gång. Från klockan 10 finns dessutom möjlighet att...

Alnarp, gökotta

Stadionkyrkan

Gökotta i Alnarpsparken

Gökotta i Alnarpsparken tillsammans med församlingar i Sydvästra Skåne. Kristi himmelfärdsdag. Herre över allting. Eric Sparrman, Lennart Henriksson, Malmö Brass Band, m. fl. Ta med filt, brassestol och inte minst kaffekorg. Dagens evangelietext: Markusevangeliet 16:19–20

Stadionkyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst. Söndag före pingst. Hjälparen kommer. Predikan: Håkan Engfors. Musik: Pro Musica. Omsorgsgrupp G. Söndagens evangelietexter: Johannesevangeliet 15:26–16:4

Stadionkyrkan

Vårkonsert

Vårkonsert med Malmö Brass Band tillsammans med Malmö Youth Brass Band. Gästsolist: Moa Bågesund Nissfolk. Entré: Vuxen 150:-, studerande 100:-, ungdom upp till 15 år 50:-  

Stadionkyrkan

Sopp-IN

Sopplunch. Varje onsdag från kl. 12.20 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 50:-. Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap. I anslutning till lunchen erbjuds olika program, som musik och olika föreläsningar - olika från gång till gång. Från klockan 10 finns dessutom möjlighet att...

Stadionkyrkan

Bibelstudium – Johannesevangeliet

Bibelstudierna fortsätter med Johannesevangeliet. Gamla som nya deltagare är välkomna! Vi kommer att läsa och samtala om bibeltexten kapitel för kapitel, och samtalar om det som väcks inom oss. Vad kan det ha betytt för människor då? På vilket sätt är bibelordet relevant för våra liv idag?

Stadionkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. Pingstdagen. Den Heliga Anden. Predikan: Lennart Henriksson. Musik: Ulla Kristhammar. Omsorgsgrupp G. Söndagens evangelietext: Johannesevangeliet 14:25-29

Stadionkyrkan

Sopp-IN

Sopplunch. Varje onsdag från kl. 12.20 serveras soppa med smörgås samt kaffe och kaka till ett pris av 50:-. Efter maten möjlighet till fortsatt gemenskap. I anslutning till lunchen erbjuds olika program, som musik och olika föreläsningar - olika från gång till gång. Från klockan 10 finns dessutom möjlighet att...

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!