Publicerat 

Medarbetare

Pastor & församlingsföreståndare
BENGT CEDERBLAD
bengt.cederblad@gmail.com
0706-21 15 51

 

Pastor, Universitetskyrkan
LENNART HENRIKSSON
gl.henriksson@telia.com
0708-49 31 19

 

Ungdomsledare
CLARA KIHLSTRAND
clara.kihlstrand@hotmail.com
0760-13 70 04

Dirigent, Stadionkyrkans kör
För info kontakta
Ulla Kristhammar
040-18 24 34

Dirigent, Malmö Brassband
JAN WINBORG
mbb.dirigent@gmail.com
0707-44 73 73