Verksamhet

Andakt runt nattvardsbordet i Stadionkyrkan

Med Kristus i centrum möts människor för bön, gudstjänst och olika aktiviteter i Stadionkyrkan.

Under rubriken verksamhet finner du en del av det som sker inför och utöver våra gudstjänster