Verksamhet

Musik

Musiken har alltid haft en framträdande plats i Stadionkyrkan. Den ger oss en möjlighet utöver det talade ordet att förmedla vår tro, våra innersta känslor och förstärka eller kanske skapa ramar för just det vi vill att gudstjänsten ska förmedla. Utöver musikens funktion i gudstjänsterna, är våra musikgrupper ett sammanhang där människor möts och får skapa tillsammans.

Här hittar du information om musiken i församlingen.