Vem får höras? Kyrkornas roll för en hållbar värld.

Publicerat 


Gudstjänst med nattvard på domssöndagen, 25/11 kl 11.00. Tema: Kristi Återkomst.

Christer Daelander predikar utifrån Globala veckans tema: ”Vem får höras? Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”. Lennart Henriksson. Internationella utskottet. Malmö Brass Band.

Efter gudstjänsten blir det ett litet seminarium med Christer Daelander om temat utifrån Equmeniakyrkans och vår församlings perspektiv

Läs mer om Kyrkornas Global vecka på https://globalaveckan.se/