Barnverksamhet

Välkommen till en ny termin

Vi har Familjegudstjänst ungefär en gång per månad. En del av dessa söndagar firar vi nattvard och barnen medverkar på olika sätt

Efteråt serveras kyrklunch för barn och föräldrar.

Under våren 2024 blir det Familjegudstjänst vid dessa söndagar:

  • 4 februari
  • 3 mars
  • 7 april
  • 5 maj

Vid frågor kontakta:

Håkan Engfors, 0760-137030, hakanengfors@gmail.com

Skicka gärna vidare informationen till vänner och bekanta, barn och barnbarn!

Välkommen!