Söndagsskola våren 2022

Välkommen till en ny termin i söndagsskolan i Stadionkyrkan!

Vi har söndagsskola ungefär två gånger per månad och samlas då för att lära oss mer om bibelns berättelser, sjunga, be, leka och pyssla tillsammans.

Vi börjar gemensamt i gudstjänsten klockan 11 och går sedan ut till vår egen samling efter en kort stund. Vanligtvis delar vi upp gruppen av barn i en grupp med de äldre barnen och en grupp med de yngre.

Efteråt serveras kyrklunch för barn och föräldrar.

Under våren 2022 blir det söndagsskola, Messy Church och Familjegudstjänst vid dessa söndagar:

  • 23/1 söndagsskola
  • 6/2 Familjegudstjänst med Söndagsskola
  • 6/3 Familjegudstjänst med Söndagsskola
  • 3/4 Familjegudstjänst med Söndagsskola
  • 8/5 Familjegudstjänst med söndagsskola
  • 12/6 Familjegudstjänst med söndagsskola – våravslutning med grillfest

Ytterligare söndagsskoletillfällen kommer att tillkomma.

Vid frågor kontakta:

Bengt Cederblad, 0706-211551, bengt.cederblad@gmail.com

Skicka gärna vidare informationen till vänner och bekanta, barn och barnbarn!

Välkommen!