Söndagsskola hösten 2022

Välkommen till en ny termin i söndagsskolan i Stadionkyrkan!

Vi har söndagsskola/Familjegudstjänst ungefär två gånger per månad och samlas då för att lära oss mer om bibelns berättelser, sjunga, be, leka och pyssla tillsammans.

Vi börjar gemensamt i gudstjänsten klockan 11 och går sedan ut till vår egen samling efter en kort stund. Eventuellt delar vi upp gruppen av barn i en grupp med de äldre barnen och en grupp med de yngre.

Efteråt serveras kyrklunch för barn och föräldrar.

Under hösten 2022 blir det söndagsskola och Familjegudstjänst vid dessa söndagar:

  • 11/9 Familjegudstjänst
  • 25/9 Söndagsskola
  • 9/10 Familjegudstjänst
  • 30/10 Söndagsskola
  • 13/11 Familjegudstjänst
  • 4/12 Familjegudstjänst med julspel

Vid frågor kontakta:

Bengt Cederblad, 0706-211551, bengt.cederblad@gmail.com

Skicka gärna vidare informationen till vänner och bekanta, barn och barnbarn!

Välkommen!