Mer om oss

Här beskriver vi lite mer vad vi menar kännetecknar vår församling.

Uppdrag

Vårt uppdrag utgår från Jesu uppmaning att sprida evangelium – det glada budskapet – till alla människor.

Utifrån detta uppdrag vill vi vara en ­församling för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig, världen.

Förhållningssätt

Stadionkyrkan vill vara en välkomnande och kärleksfull gemenskap. Vi strävar efter en miljö där alla åldrar utvecklas, där ­människor får stöd och tron får växa.

För oss är det centralt att framhålla det unika i varje person och erbjuda en kultur med respekt och tillit inför olika människors sätt att under andens ledning söka, tolka och ­uttrycka kristen tro.

Varje människa ska mötas med varsamhet och respekt för sin integritet, sitt sökande och sin värdighet.

Med den utgångspunkten förenas vi i en tro med Jesus Kristus i centrum men avstår från kategoriska svar på teologi, andlighet och bibelsyn.