Publicerat 

Mer om oss

Här beskriver vi lite mer vad vi menar kännetecknar vår församling.

Uppdrag

Vårt uppdrag utgår från Jesus uppmaning att sprida evangelium – det glada budskapet – till alla.
Vi vill göra detta med varsamhet. Varje människa ska mötas med respekt för sin integritet, sitt sökande och sin värdighet.
Utifrån det vill vi vara en församling för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar, mig, dig och världen.

Förhållningssätt

Stadionkyrkan vill vara en välkomnande och kärleksfull gemenskap och strävar efter en miljö där alla åldrar utvecklas, där människor får stöd, där tron får växa.
Vi förenas i en tro på Jesus Kristus i centrum men avstår från kategoriska svar på teologi, andlighet och bibelsyn.
Vi vill framhålla det unika i varje person och erbjuda en kultur med respekt och tillit inför olika sätt att söka, tolka och uttrycka kristen tro.
Vi värdesätter frivillighet och delaktighet – det ideella engagemanget är omistligt och något vi alltid arbetar för att stärka.
Våra beslutsvägar är demokratiska och öppna och vi värdesätter kommunikation och dialog. Vi är en del av samhället och vill genom vårt förhållningssätt sträva efter att respektera och stödja människor utifrån sina egna livssituationer. Vi önskar vara en öppen och välkomnande kyrka.