RPG-träffar

Stadionkyrkan i Malmö är också ansluten till RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap, som har samarbete med Studieförbundet Bilda. I Malmö Ekumeniska RPG-förening ingår – förutom Stadionkyrkan – Europaporten, Betaniakyrkan, Hyllie Park-kyrkan, Immanuelskyrkan och Wesleykyrkan.

Om du vill bli medlem kontaktar du din församlings representant i RPG eller Anita Olsson, tel 070 691 88 52, rpg.malmo@telia.com

En gång i månaden är det storsamling i någon av kyrkorna. Vårterminen brukar avslutas med en utfärd. På hösten träffas medlemmar från Skåne-Blekinges distrikt i september för en gemenskapsdag på Åhusgården.

Våren 2024

Torsdag 1 februari kl. 14.00, Stadionkyrkan

Torsdag 29 februari kl. 14.00, Immanuelskyrkan

ÅRSMÖTE

Torsdag 4 april kl. 14.00, Stadionkyrkan

Hela Människan

Torsdag 25 april kl. 14.00, Europaporten

Eva Spångberg

Vårens och sommarens utflykter

10 maj. Vi åker till nationalparken Dalby Söderskog

11 juni. Promenad på Ön och i Limhamns sjöstad. Vi avslutar med lunch på Limhamns fiskrökeri

16 juli. Besök i Millenieskogen vid Katrinetorp.