RPG-träffar

Stadionkyrkan i Malmö är också ansluten till RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap, som har samarbete med Studieförbundet Bilda. I Malmö Ekumeniska RPG-förening ingår – förutom Stadionkyrkan – Europaporten, Betaniakyrkan, Hyllie Park-kyrkan, Immanuelskyrkan och Wesleykyrkan.

Om du vill bli medlem kontaktar du din församlings representant i RPG eller Anita Olsson, tel 070 691 88 52, rpg.malmo@telia.com

En gång i månaden är det storsamling i någon av kyrkorna. Vårterminen brukar avslutas med en utfärd. På hösten träffas medlemmar från Skåne-Blekinges distrikt i september för en gemenskapsdag på Åhusgården.

Torsdag 27 oktober kl. 14.00, Immanuelskyrkan

Singing Nurses / Ingela Wahlgren, Rune Lindkvist

Fredag 18 november kl. 9:30 – 15:30, Pingstkyrkan Lund.

RPG-Universitetet. Ådne Steen, Anders Rosengren. /Avgift 200:-. Anmälan senast 8 november. (Här finns mer information)

Torsdag 24 november, kl. 14:00, Stadionkyrkan

När livet gör oss illa. / Hillevi Jönsson.

Lördag 10 december, kl. 14:00, Hyllie Park kyrkan

Julfest