RPG-träffar

Stadionkyrkan i Malmö är också ansluten till RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap, som har samarbete med Studieförbundet Bilda. I Malmö Ekumeniska RPG-förening ingår – förutom Stadionkyrkan – Europaporten, Betaniakyrkan, Hyllie Park-kyrkan, Immanuelskyrkan och Wesleykyrkan.

En gång i månaden är det storsamling i någon av kyrkorna. Vårterminen brukar avslutas med en utfärd. På hösten träffas medlemmar från Skåne-Blekinges distrikt i september för en gemenskapsdag på Åhusgården. I november ordnas föreläsning på RPG-universitetet i Lund. Mer information om RPG hittar du på http://www.rpg.org.se

Bilderna nedan är klickbara för att få dem i läsbar storlek.

OBS med anledning av Coronaviruset är samlingen den 19 mars inställd. Troligen kommer det att gälla även kommande samlingar i vår.