RPG-träffar

Stadionkyrkan i Malmö är också ansluten till RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap, som har samarbete med Studieförbundet Bilda. I Malmö Ekumeniska RPG-förening ingår – förutom Stadionkyrkan – Europaporten, Betaniakyrkan, Hyllie Park-kyrkan, Immanuelskyrkan och Wesleykyrkan.

En gång i månaden är det storsamling i någon av kyrkorna. Vårterminen brukar avslutas med en utfärd. På hösten träffas medlemmar från Skåne-Blekinges distrikt i september för en gemenskapsdag på Åhusgården.

Mer information om vårens samlingar kommer snarast.