Fri och öppen

En fri och öppen kyrka

Equmeniakyrkan är ett samfund där den kristna tron tar sig många olika uttryck – både i ord och handling. Var och en som tror på Jesus Kristus är välkommen som medlem i Equmeniakyrkans församlingar. Några andra krav ställs inte. Bibeln är grunden för lära och liv.  Inom Equmeniakyrkan finns en mångfald och frihet, som ibland leder till olika tolkningar av Guds ord. Varje församling vill vara öppen och inbjuder var och en som vill vara med att delta i gudstjänster och annan verksamhet. Det viktiga är inte församlingens gränser utan dess centrum – Jesus Kristus.

Självständiga församlingar
Grundstenarna i Equmeniakyrkans struktur är de lokala församlingarna, som finns över hela Sverige. Varje församling är självständig. Församlingens uppgift är att sprida budskapet att Jesus är Kristus, Guds son. Gemensamt vill man vara en hela livets och alla åldrars kyrka.

Församlingarna bildar tillsammans Equmeniakyrkan, och tar på det sättet gemensamt ekonomiskt ansvar, t ex för samarbetet med systerkyrkor i olika länder.

Som en bibelteologisk grund för sitt arbete har Equmeniakyrkan formulerat en Teologisk grund som stadionkyrkans församling också antagit som sin utgångspunkkt för sitt arbete. Den finns här.