Student

Universitetskyrkan vid Malmö Universitet erbjuder både studenter och anställda vid Malmö universitet samtalsstöd. Här jobbar en präst från Svenska kyrkan och en pastor från Equmeniakyrkan, Monica Alhbin, som är anställd av Stadionkyrkan i Malmö.

Studietiden kan vara en kamp på grund av saker som sker i tillvaron. En människas liv består av relationer som ständigt är i rörelse. Många gånger behöver vi någon att anförtro oss åt och att tala med.

Samtal

Både universitetsprästen och pastorn har många års erfarenhet av samtal med människor i olika skeden av livet, om allt som rör livet och att vara människa. Det behöver inte handla om religion och tro.  Du kan t.ex. prata om sorg, livskriser, relationsproblem eller existentiella frågor. Ett samtal kan vara första steget mot en förändrad livssituation. Du kan komma en enstaka gång eller under en längre period, beroende på vad du vill och behöver.

Oavsett tro eller hemhörighet är du välkommen till enskilda samtal med någon av oss. Det kan gälla livsfrågor, relationer, ”vem är jag”, tro. Vi tar även emot bikt och vi har absolut tystnadsplikt och inga anteckningar eller journaler förs.

Stilla rum

Vid Malmö universitet finns 3 stilla rum: på biblioteksplanet i Orkanen, på odontologiska fakulteten och fakulteten för hälsa och samhälle. Rummen är öppet varje dag för stillhet och egen bön.

Samtalsgrupp

Periodvis kan samtalsgrupper med olika ämnen samlas. T.ex. ämnen som existentiella frågor; religion/andlighet m.m.

Övriga evenemang

Universitetskyrkan anordnar varje termin aktiviteter kring det aktuella kulturlivet. Här finns vi på Facebook och Instagram.  Här finns info om Universitetskyrkan i Sverige på Facebook.

För kontakt med Monica Alhbin, eller tel. 0760-438090