Publicerat 

Student

Universitetskyrkan i Malmö finns till för dig som studerar eller arbetar på högskolorna i Malmö.

Vi – två präster från Svenska kyrkan och jag, Lennart Henriksson, som är anställd av Stadionkyrkan – står till förfogande i krissituationer och är tillgängliga för undervisningsmedverkan, men vi ordnar även bl.a. gudstjänster och samtalsgrupper. Oavsett tro eller hemhörighet är du välkommen till enskilda samtal med någon av oss. Det kan gälla livsfrågor, relationer, ”vem är jag”, tro – allt som är nära och personligt. Vi tar även emot bikt och vi har absolut tystnadsplikt.

 

Studentmässa
Studentmässa

Stilla rum
Vid Malmö universitet finns 3 stilla rum: på biblioteksplanet i Orkanen, på odontologiska fakulteten och fakulteten för hälsa och samhälle. Rummen är öppet varje dag för stillhet och egen bön. Tisdagar 12.15 ordnas en en kort gemensam bön i Orkanens Stila rum.

Samtal
Oavsett tro eller hemhörighet är du välkommen till enskilda samtal med någon av oss. Det kan gälla livsfrågor, relationer, ”vem är jag”, tro. Vi tar även emot bikt och vi har absolut tystnadsplikt.

Dop/konfirmation
För dig som vill bli döpt eller konfirmerad erbjuder vi förberedande samtal och undervisning enskilt eller i grupp.

Samtalsgrupp om sorg – unga vuxna
För dig som mist någon nära, och vill dela erfarenheter med andra i en grupp. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att se att det går att komma vidare i sorgen.

Övriga evenemang
Universitetskyrkan anordnar varje termin aktiviteter kring det aktuella kulturlivet. Se vår hemsida

Retreat
Att delta i en retreat innebär att ge sig själv tillfälle att lyssna inåt, till den egna inre rösten som så ofta tystas ner av vardagslivets rutiner och ansvar. Det är stilla dagar där tystnaden är grunden för gemenskapen.

Pilgrim
Allt emellanåt ordnar universitetskyrkan någon pilgrimsaktivitet. Det kan vara en vandring till en existensiellt laddad plats eller ett forum för att möjliggöra ett möte mellan oss människor och våra berättelser.

 

För kontakt med Lennart Henriksson se här.