Hyra lokaler

Stadionkyrkans lokaler kan under vissa omständigheter hyras för sammanträden, konferenser, skolavslutningar och konserter etc. Uthyrning till enskilda sker ej.

Kontakta Ann-Sofie Hemström eller Louise Lundberg via församlingens mail eller
på tel 040-13 70 30 för närmare upplysningar.