Hyra lokaler

Stadionkyrkans lokaler kan under vissa omständigheter hyras för sammanträden, konferenser, skolavslutningar och konserter etc.

Uthyrning till enskilda sker ej.

Kontakta Ann-Sofie Hemström eller Louise Lundberg via församlingens mail stadionkyrkan@gmail.com

eller på tel 040-13 70 30 för närmare upplysningar.