Nu är det dags att anmäla sig till Alpha

Den 31 januari startar vår Alphakurs – kursen om Livets frågor. För dig som vill veta mer om kristen tro och för dig som vill fortsätta samtalet om vad tro kan innebära. Nyfiken? Hör av dig till pastor Bengt Cederblad. E-post: bengt.cederblad@gmail.com eller tel. 0706-211551

Vad händer på en Alphakurs?

Mat – vart och ett av de 11 kurstillfällen inleds med en enkel måltid där vi lär känna varandra

Föredrag – föredragen utforskar grunderna i den kristna tron. Föredragen är på ungefär trettio minuter.

Samtal – Efter varje föredrag så är det tid för samtal där alla kan dela med dig av tankar, funderingar och frågor utifrån dagens tema.