Guds medhärskare: Bibelteologiska perspektiv på hållbar utveckling

Lördagen den 2:e och söndagen den 3:e januari kommer docent Rikard Roitto, en klurig och ytterst kompetent bibelteolog som kommer att hjälpa oss att inse vilket fantastiskt instrument vi har i Bibeln för att orientera oss i hur vi skall kunna utvecklas i frågor som gäller en hållbar framtid. På lördagen blir det ett seminarium kl. 14-17 och på söndagen predikar Rikard.