En kyrka för hela livet – klimatfasta


Som en reaktion på Equmeniakyrkans Klimatfasta har vi i Stadionkyrkan framställt en enkel samling vegetariska recept som ett sätt att pröva oss själva inför fastans utmaning att avstå – för att komma nära och fördjupas.

Här hittar du Stadionkyrkans vegetariska recept

Läs mer om Klimatfasta 2019 på Klimatfasta