Den heliga natten

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Lukasevangeliet 2:13-20

Låt oss i julnattens stillhet och mörker mötas i samma hjärtats tacksägelse som Maria gav uttryck åt och samma lovprisning som herdarna delade med världen. Att vi delar med varandra nattvardens bröd och vin är i sig ett uttryck för vår tacksägelse inför julens under, ett konkret uttryck inför det outsägliga.
Medverkan av körgrupp och Lennart Henriksson