Ge en #Karantänkollekt

Många av oss befinner sig nu i en karantänliknande situation. Är inte på jobbet eller i skolan. Vi rör oss ute bara det som än nödvändigt, och särskilt avstår vi från samlingar med många deltagare. Det är begripligt och det har redan märkts i våra gudstjänster och vad gäller andra samlingar. En konsekvens är mindre pengar i kollekten.
Vi vill därför uppmana oss alla att istället ge en #Karantänkollekt. Använd något av de andra kanalerna som står till buds för att stödja församlingens arbete.
Swish 123 394 33 96
Bankgiro 641-0325
Postgiro 149715-5