Coronabrev 7

 

Kära vänner!

Voltaires kända bok Candide avslutas med de också välkända orden: ”Men låt oss nu odla vår trädgård.” En trädgård eller tillgång till parker, balkonglådor och grönytor är en tröst i dessa begränsningens tider. Samtidigt som samhället stannat upp så fortsätter naturen som om inget hänt att veckla ut sin skönhet för att säkra sitt fortbestånd. De här sinnrika blommorna av Löjtnantshjärta gladde mig i min trädgård nu på morgonen.

Vi som vill och kan, har möjligheten att ägna oss åt trädgårdsarbete runt Stadionkyrkan nu på lördag 9/5 med början kl. 9.00. Det har presenterats olika besked kring fika. Ingen frukost, frukost, egen fikakorg… Det senaste beskedet är att det bjuds på fika i lite enklare form än vanligt, serverat utomhus.
Välkomna!

På söndag är det gudstjänst på plats eller via Facebook. Söndagsskolan är också med.

I går kväll kom meddelande från kyrkostyrelsen om att kyrkokonferensen 2021 planeras att äga rum i Malmö. Således ett nytt försök som vi hoppas att Corona inte ska stoppa. Den ursprungliga planen var annars att nästa års konferens skulle samlokaliseras med Metodistkyrkans världskongress i Göteborg i augusti. Den har dock blivit flyttad till 2022. 2021 är ett år då man har en ”stor” konferens, det vill säga en dag längre. Under det kommande året får vi således ta nya tag för att friska upp våra konferensförberedelser.

Så får vi fortsätta att ta hand om varandra på de sätt som står till buds. Tänk särskilt på att sprida aktuell information till dem du vet inte får utskick via e-post. (Brevet finns här också)

Malmö 2020-05-05

Församlingsledningen
via Louise Lundberg