”Fortsätt med barnverksamhet och gudstjänster”

I Stadionkyrkan fortsätter vi med gudstjänster på plats – och sänder dem live för den som hellre vill ha det så just nu. Statsepidemiologen Anders Tegnell ger stöd för det i en intervju i Kyrkans tidning. Här kan du läsa mer. Coronabrev 8

Scout och söndagsskola fortsätter också i stort sett enligt planeringen.