Livesända gudstjänster

Söndagen den 17 maj byter vi plats för våra livesända gudstjänster. Det kommer nu att sändas på församlingens Facebook-sida, Stadionkyrkan i Malmö.
Men som tidigare är det fortfarande möjligt att delta i gudstjänsterna på plats i Stadionkyrkan.