Bara strömmade gudstjänster t.o.m. 2/8

Med början den 19/7 pausar vi Sommarkvällsgudstjänsterna på plats i Stadionkyrkan. Men vi kommer istället att sända ut förinspelade andakter via vår vanliga Facebook-sida ”Stadionkyrkan i Malmö”.