Ikonutställning

Under december och januari kommer en mindre utställning av ikoner att finnas i Stadionkyrkan.

Utställningen är gjord av Lilian Nilsson och Bengt Cederblad. Till utställningen hör ett informationshäfte som ger en historisk bakgrund och en beskrivning av de olika ikonerna. Utifrån rådande restriktioner så är det bara möjligt att se utställningen utanför gudstjänsttid. Man kan också komma till kyrkan på onsdagsförmiddagar eller avtala tid med någon om man saknar nyckel