Trettondedag Jul

Detta är en ny och delvis reviderad påminnelse om morgondagens gudstjänst Trettondedagen 6:e januari kl. 11.00. Tidigare gudstjänstmusiker har tvingats stanna hemma på grund av sjukdom.
Dagens presskonferens om Covid-spridningen har inte givit några nya restriktioner för vår verksamhet men vi har beslutat att serveringen av kyrkkaffet sker vid sittande bord så att man inte behöver röra sig runt i lokalen. Respektera råden om avstånd både i kyrkbänken och vid kaffebordet. Detta gäller självklart oavsett vaccinationsgrad. Vi firar öppna gudstjänster utan kontroller men har en tilltro till allas följsamhet till vaccinationsråden för sitt eget och det gemensammas bästa.

Gudstjänst. Trettondedag Jul. Tema: Guds härlighet i Kristus. Predikan Bengt Cederblad. Musikmedverkan av Göran Lundqvist. Textläsning: Christina Ivarsson