Sopp-in 2022-05-11

Sven-Eric Fransson berättar om ”Ett år i Etiopien som volontärer på mission 1965