Sopp-in – Föredrag av Anders Christiansson om bakterier: vänner eller fiender