Söndagsskolavslutning och familjegudstjänst 4 juni