Gudstjänst i Malmö under Böneveckan för kristen enhet

En fullsatt St. Johannes med predikan av Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd.