Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
3 okt 11:00

Cafégudstjänst

Cafégudstjänst. Den helige Mikaels dag. Tema: Existentiell hälsa
Medverkan av Kerstin Enlund, Birgitta Hult och Bengt Cederblad. . Omsorgsgrupp A.

Välkommen till cafégudstjänst med samtal om existentiell hälsa. Vi får besök av Kerstin Enlund, diakon och terapeut samt kyrkostyrelsens ordförande i Equmeniakyrkan.
Som en följd av pandemin har frågor om vår existentiella hälsa kommit i förgrunden för de flesta människor. Det har blivit en påtaglig fråga i våra liv. Hur ska vi hålla oss friska? Inte bara slippa bli smittade i fysisk mening utan behålla den inre hälsan under månader av restriktioner och isolering. Och samtidigt nämns det att det kan bli aktuellt med fortsatta begränsningar. Hur håller vi modet uppe i så osäkra tider? Vad händer med hoppet och tilliten?
Dessa är några av de frågor som Kerstin Enlund och Lisbeth Gustafsson bearbetar i boken Leva med ovisshet. Boken är en antologi där olika skribenter medverkar med texter kring existentiell hälsa.

Som en uppföljare till denna cafégudstjänst kommer det att inbjudas till fem öppna samtalskvällar med utgångspunkt i bokens olika teman kring existentiell hälsa. Den första blir onsdagen den 6 oktober. Samtalen leds av Birgitta Hult och Bengt Cederblad, pastor. För information och anmälan: 070-621 15 51.