Stadionkyrkan

Gudstjänst – Årshögtid

Gudstjänst. Årshögtid. Jungfru Marie bebådelsedag. Guds mäktiga verk. Predikan: Lennart Henriksson. Gudstjänstledning: Bengt Cederberg. Musik: Anna Winborg. Omsorgsgrupp D. Söndagens evangelietext: Lukasevangeliet 1:26-38 Efter gudstjänsten: Årsmöte

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!