Om Coronaviruset

Informationsbrev 1 om hanteringen av Coronaviruset i Stadionkyrkan – klicka på denna text
Informationsbrev 2 
Informationsbrev 3
Informationsbrev 4 – 2020-03-21
Coronabrev 5 – 2020-04-03
Coronabrev 6 – 2020-04-14
Coronabrev 7 – 2020-05-05
Coronabrev 8 – 2020-05-11

Länk till Equmeniakyrkans Information

2022-01-10 – NYA BEGRÄNSNINGAR !

Idag, måndag 10:e januari, kom nya råd och restriktioner från myndigheterna på grund av att den nya virusvarianten, gett upphov till en massiv smittspridning. Vaccin är fortfarande det viktigaste skyddet mot allvarlig sjukdom och den tredje sprutan minskar tydligt risken för insjuknande och spridning. Trots att man gör allt rätt lurar ändå viruset där man minst anar det och nästlar sig som synes ända in i kungens slott.

De nyheter som i dagens presskonferens kan påverka församlingens verksamhet är att nedre gränsen för användning av vaccinpass-kontroll sänktes från 100 till 50. För allmänna sammankomster med 20 till 50 i publiken gäller liksom tidigare det som vi försöker åstadkomma i kyrkan: Minst 1 meters distans i alla riktningar mellan individer/sällskap. Man skall också hålla sig på sin plats. Vid servering har vi försökt efterlikna restaurangers villkor med gles dukning och sittande servering. Styrelsens arbetsutskott har efter att ha tagit del av Equmeniakyrkans senaste krisinformation kommit fram till följande:

Det är faktiskt länge sedan gudstjänstpubliken överskred 50 personer. Sannolikt kommer besökarantalet att minska ytterligare den närmsta tiden. I dagens presskonferens framfördes ett mer personligt riktat råd att undvika folksamlingar och trängsel. Ett råd som vi tror en del väljer att följa. Dessutom har många drabbats av luftvägssymtom av olika orsak och gör det rätta i att hålla sig hemma. Ett scenario är också att någon i familjen eller nära umgänget testat positivt och försatt omgivningen i karantän.

Församlingen kommer således att tills vidare ha en öppen inbjudan till gudstjänst och onsdagsprogram, utan kontroll av vaccinationspass. Om uppslutningen blir mycket låg får vi överväga att återuppta live-sändning av gudstjänsterna.

Inom en nära framtid kommer gudstjänster där man kan förutspå en större uppslutning, till exempel 13:e februari då den nye universitetspastorn ska installeras i närvaro av Charlotte Thaarup. Styrelsen tänker och återkommer med möjliga lösningar.

Vad gäller andra gruppers träffar, som kören och brassbandet, är det en god regel att den/de som påverkas äger beslutet och således internt avgör hur man ska handskas med situationen.

Med önskan om Guds välsignelse och en god fortsättning på ännu ett
märkligt år.

Bön för Sveriges ledning och folk

Mars 2020

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.