Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
söndag 15 maj 11:00

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard. 5:e i påsktiden. Att växa i tro. Predikan: Håkan Nilsson. Musik: Pro Musica. Omsorgsgrupp B.
Söndagens evangelietext: Joh 15:10-17

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. 

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Ibland när vi närmar oss de i Evangelieboken föreslagna bibeltexterna får vi göra det med rynkade pannor och bekymrad uppsyn. Texterna är inte alltid så enkla och lätta att ta till sig. Men nu på söndag blir det kanske ett undantag: Jesus uppmanar oss att älska varandra. Inget är väl bättre, enklare, mer acceptabelt än att älska varandra? Eller, hur är det, är det så enkelt? Den här söndagen får vi stanna till och reflektera över det faktum att Jesus faktiskt gör oss till sina vänner och dessutom befaller oss att älska varandra. Vi får drabbas av Guds kärlek och de konsekvenser det ger i våra liv.